Model

Karena Lam

Discovery PICO No. 1 皮秒袪斑療程

之前未試過做任何激光嘅療程,估唔到原來可以一D痛嘅感覺都無。做完Pico療程之後皮膚白左、膚色亦都均勻左,最緊要係原本嘅色斑都淡左好多。加上療程前會先做一次皮膚分析,可以令我更加了解自己嘅皮膚狀況,十分抵讚!!